Only 2 days left! Apply now in only 2 Minutes for FREE.
Close window
Newsletter: Privacy Policy

Tandl¦ger til den kommunale tandpleje i Lolland


Summary Sheet: Healthcare & Medical

    
Advertiser NameLolland kommuneAdvertiser Type:Agency
Classification:Healthcare & MedicalSubclassification:
Country:DenmarkLocation:Denmark
Language:English - United Kingdom (en-GB) Contact Name:
Employment Type:PermanentWorkhours:Not SpecifiedPosition: Tandl¦ger til den kommunale tandpleje i Lolland


Description:

.


Tandplejen Lolland s¸ger pr. 1. oktober eller snarest derefter en rutineret tandl¦ge 35 timer om ugen i 41 uger svarende til 1440 time om ¥ret.
Prim¦re arbejdssted for tandl¦gestillingen bliver klinikken p¥ Nakskov Sundhedscenter og prim¦re arbejdssted for barselsvikariatet er klinikken p¥ Maribo sundhedscenter.


Arbejdet vil best¥ af alle discipliner i b¸rnetandplejen.


Vi s¸ger en tandl¦ge som har h¸j faglig standart og som er god til at arbejde i teams, hvor der er respekt om den enkeltes kompetencer. Vi v¦gter h¸jt at du er god til at kommunikerer b¥de med b¸rn og voksne og at du ¸nsker at deltage i tandplejens udvikling.
Tandplejen varetager tandplejen for ca. 7000 b¸rn i alderen 0-18 ¥r samt for ca. 140 specialtandplejepatienter. Omsorgstandplejen varetages af privat udbyder.
Vi har ansat specialtandl¦ge der varetager tandreguleringen.
Eksterne konsulenter varetager kirurgien og narkose.Vi tilbyder:

Gode muligheder for faglig udvikling, da der for begge stillinger er rig muligheder for sparring med ergfarende kollegaer og et antal engagerede klinikassistenter og ¸vrige personale.
Digitalt journalsystem (TK2) og r¸ntgen (Digora) samt borgerbooking.
Vi har stor fokus p¥ et godt psykisk arbejdsmilj¸.
Tandplejen er organiseret i den underst¸ttende enhed sammen med sundhedsplejen, B¸rne/unge r¥dgivningen, ungdomsskolen, PPR og Familiecenter Tofteg¥rden. I dette samarbejde v¦gtes tv¦rfagligt samarbejde h¸jt.
L¸n- og ans¦ttelsesvilk¥r efter g¦ldende overenskomst.
Yderligere oplysninger kan f¥s hos overtandl¦ge Merete Stenstrup


Ans¸gningsfrist 11. september 2017


Ans¦ttelsessamtaler afholdes i uge 39


Lolland kommune indhenter b¸rneattest hos rigspolitiet.

Other job opportunitiesList of Jobs -  Sitemap -  jobdyn.com
web-set.com